Bangkok Thailand
065-841-3722
tradepradit@gmail.com

Trading System for Smart Trader

เราประดิษฐ์เครื่องมือการเทรด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
โดยคนไทย เพื่อคนไทย

Trade Pradit Navigator [T-Nav]

Currency Strength Movement

           ระบบวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแข็ง-อ่อน ของสกุลเงินต่างๆ ในตลาด Forex รวมถึงการเคลื่อนไหวเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่ผ่านมา
ที่ถูกพัฒนาโดยทีมงานเทรดประดิษฐ์  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ของคุณได้เป็นอย่างดี  โดยเราได้ตีความให้อยู่ในรูปแบบ % ตั้งแต่ 0% (อ่อนค่าที่สุด) ไปถึง 100% (แข็งค่าที่สุด) โดยเราได้วิเคราะห์ผ่าน 3 ระดับ Timeframe คือ 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และ 1 วัน

           คุณสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

1. เปรียบเทียบดูว่าสกุลไหน กำลังแข็งหรืออ่อนค่ากว่าตัวอื่น โดยดูที่ระดับ %
2. ดูแนวโน้มทิศทางของการเคลื่อนตัว โดยเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า หรือเทียบกับค่าเฉลี่ย
3. ดูจุดเฝ้าระวังของการกลับตัว เมื่อค่าอยู่ในช่วงมากกว่า 80% (Over strong) หรือ ต่ำกว่า 20% (Over weak)

Darius Slayton Jersey